fbpx

Jogi nyilatkozat

Heiduk-Szabó Csilla, mint a hisztamin.info weboldal Üzemeltetője kijelentem, hogy a 55459710 nyilvántartási számon jegyzett egyéni vállalkozás működéséhez szükséges mindennemű végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezem. Szakképzettségemnek megfelelően annak keretein belül végzem tevékenységemet. Az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában a 185220 alapnyilvántartási számon, Szabó Csilla néven lekérdezhetőek a Magyarországon szerzett egészségügyi szakképesítéseim. Egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyem azonosító száma: 000962

Felhívom a weboldalamra látogató Tisztelt Felhasználó figyelmét, hogy a honlapon talált tájékoztatók, ismeret- és tudásanyagok a tanulmányaim, kutatások és tapasztalatok alapján épülnek össze.

Tájékoztatom az Ügyfeleket, hogy orvosi és szakorvosi diagnosztika felállítására jogosultsággal nem rendelkezem. Az Ügyfeleim egészségi állapotáért, szükséges orvosi segítség igénybevételéért felelősséggel nem tartozom.

A Weboldalt használók kijelentik, hogy a https://hisztamin.info/ weboldalon fellelhető és a weboldalon keresztül egyénileg kapott információkat, ötletet, tippet, tanácsot saját felelősségük tudatában, saját belátásuk szerint alkalmazzák. Az egészségi állapotukra vonatkozó szakorvosi diagnosztika felállítására a weboldal és az üzemeltetőtől kapott információk nem alkalmasak.

Az Üzemeltető minden az Ügyféltől kapott információt bizalmasan kezel, különös tekintettel arra, hogy harmadik személyek számára az információk ne legyenek megismerhetők, az Ügyfél ne legyen beazonosítható.

 

Szerzői jogok

Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a https://hisztamin.info/ weboldal tartalma az SZTNH által nyilvántartott, illetve ezen név alatt használt közösségi média oldalakon (az általa használt Facebook és Instagram oldalak) olvasható tartalmak az 1999. évi LXXVI. törvény 1.§ (1) és (3). bekezdések rendelkezései alapján szerzői jogi műnek minősül, szerzői védelem alatt állnak. A weboldalon megjelent tartalmak vagy azok részének felhasználására (többszörözése, letöltése, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, tovább közvetítése) a szerző, a forrás megjelölése nélkül kizárólag az Üzemeltető jogosult.

A weboldal, oldalak tartalmának bármilyen felhasználása engedélyhez kötött. Engedély kizárólag Heiduk-Szabó Csilla Üzemeltető adhat írásban.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után, amely során az Üzemeltető az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe vesz.