fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Hatályba lépés: 2024.04.01.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése leadásával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmát!

 

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Heiduk-Szabó Csilla egyéni vállalkozó, mint szolgáltató által üzemeltetett https://hisztamin.info/honlap (a továbbiakban : Weboldal) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Felhívjuk szíves Ügyfeleink figyelmét, amennyiben felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF rendelkezéseit és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a Weboldal által nyújtott bárminemű szolgáltatásait, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és Önmagára nézve kötelező érvényűnek ismeri el rendelkezéseit.

 

1.1. Impresszum

A jelen általános szerződési feltételek („ÁSZF”) Heiduk-Szabó Csilla egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Üzemeltető), és az Üzemeltető által használt https://hisztamin.info/ címen elérhető weboldal által nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Ügyfél, Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek), valamint minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a hisztamin.info weboldalán keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

1.2. Szolgáltató adatai: 

Heiduk-Szabó Csilla e.v., mint a https://hisztamin.info/ honlap üzemeltetője

Székhely:

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 26.

Nyilvántartási száma:

55459710

Statisztikai számjele:

56768585-9604-231-08

Adószám:

56768585-1-28

E-mail:

hello@hisztamin.info

Telefonszám:

+36 (30) 560 4988

 

1.3. Ügyfél:

Ügyfélnek minősül, aki a https://hisztamin.info/ Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatását igénybe veszi, használja akár egyénileg, akár csoportos program formájában ahhoz csatlakozik, vagy vásárol az oldalon elérhető anyagokból. A https://hisztamin.info/ Weboldal szolgáltatásit igénybe vevő Ügyfél elfogadják és magikra nézve kötelezőnek ismerik el jelen ÁSZF rendelkezéseit.

Ügyfél az a természetes személy, aki a Weboldal szolgáltatását akár saját nevében, akár más egyéb személy, szervezet képviselőjeként- igénybe veszi, és kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele tekintetében cselekvőképességgel rendelkezik.

A Weboldal működésével kapcsolatban felmerülő kérdések esetén 1.1. pontban leírt elérhetőségeken állunk rendelkezésre.

 

1.4. A honlapon keresztül nyújtott szolgáltatás menete röviden:

A hisztamin.info honlapján keresztül a vásárlás a szolgáltatásokhoz a Csatlakozás/Kosárba teszem/Ezt választom lila színű gombra kattintással kezdhető meg (továbbiakban: Megrendelés). Megrendelés leadásakor minden esetben a számlázási adatok megadására kerül sor. Az Ügyfél a Megrendelés kitöltésével egyidejűleg kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et és https://hisztamin.info/ Weboldalán közzétett Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban feltételeit, valamint a Jogi tájékoztatót megismerte és elfogadja, azt magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárulását adja.

A Megrendelés leadásáról az Üzemeltető elektronikus levél formátumban kapja az értesítést a rendelés leadásáról. Ezt követően a Megrendeléskor Ügyfél által kitöltött elektronikus levelezési címre igazolja vissza a rendelés befogadását, a fizetési kötelezettség teljesítését-elektronikus formátumú csatolt- számlával, illetve azt, hogy az Ügyfél jogosult részt venni a meghirdetett Szolgáltatáson.

1.5. Felelősség:

1.5.1. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Megrendelés pontos kitöltése, a vállalt fizetési kötelezettség teljesítése után elektronikus levelezés útján (email) felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, hogy az Ügyfél a vásárolt Szolgáltatást teljes egészében igénybe tudja venni, ahhoz csatlakozni tudjon.

1.5.2.Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség:

–           az Ügyfél által a Megrendeléskor tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen hibáért;

–           valamint részletfizetési lehetőség választása esetén, amennyiben a Megrendelés befogadását követően a további fizetési kötelezettség nem kerül határidőben teljesítésre és az Üzemeltető a Szolgáltatás nyújtását nem teljesíti a továbbiakban;

–           Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja az Ügyfelet, hogy csatlakozzon a https://hisztamin.info/ weboldalára, ott megrendelést adjon le;

–           Ügyfél számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért;

–          illetve az online szolgáltatást igénybe vevőknél Ügyfél oldalán jelentkező internetszolgáltatási hibákért (rossz minőségű, akadozó hálózat).

1.5.3. Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség Ügyfele egészségi állapotát érintő azon kérdéskörben, amelyek megállapításához, diagnosztizálásához orvos, szakorvos igénybevétele szükséges. Üzemeltető felhívja a Tisztelt Ügyfél figyelmét arra, hogy Szolgáltatása nem minősül orvosi szakvéleménynek. Ügyfél egészségi állapotának megállapítására nincs lehetőség! Üzemeltetetőt nem terheli felelősség az Ügyfél egészségi állapotának megítélésében. A kapott tájékoztatások, tanácsok nem mentesítik az Ügyfelet, hogy a szakorvos forduljon. Sőt a legtöbb esetben a szakorvosi vélemény mellett alkalmazható a leghatékonyabban a weboldalon nyújtott szolgáltatás.

Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatások (Hisztaminhack program, és Egyéni tanácsadás, Ingyenesen letölthető tájékoztatók) mindegyike az Üzemeltető által sikeresen elvégzett tanulmányai, és ezen tanulmányok ismeretében megszerzett széleskörű ismereteken és tapasztalatokon alapul. 

1.5.4. Ügyfél elfogadja Üzemeltető azon tájékoztatását, miszerint Ügyfél – polgári és büntetőjogi tudatában kijelenti- saját felelőssége tudatában és belátása szerint alkalmazza a Szolgáltatótól kapott ismeretanyagokat, azonban az orvosi, szakorvosi véleményt a Szolgáltatótól kapott ismeretek nem pótolják.

Ügyfél nem köteles az egészségi állapotát érintő teljes orvosi dokumentációt Üzemeltető részére feltárni, ismertté tenni.

1.6. Elérhető szolgáltatások

A weboldalon többfajta szolgáltatás érhető el, melyek a következők:

– online programok

– egyéni tanácsadás

– ingyenesen letölthető formátumú tájékoztatók

Az felsorolt szolgáltatások tartalma jelen ÁSZF 3. pontjában kerülnek részletesen leírásra.

1.7. Szolgáltatási díjak

A Weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatások az alább közölt feltételek között érvényesek, melyet Ügyfél a Megrendelés leadásával elfogad.

1.7.1. A weboldalon megtaláltható Szolgáltatás árai alanyi adómentes AAM forintban értendő árak, amelyek kizárólag a honlapon keresztül leadott rendelésekre érvényesek.

1.7.2. A weboldalhoz kötődő promóciók (pl. általános akciós időszakok, kuponkedvezmények stb.) szintén csak a honlapon keresztül történő rendelés feladása esetén érvényesek, ezek másmódon nem érhetőek el.

1.7.3. A hisztamin.info weboldalán szereplő szolgáltatások és árak nem minősülnek ajánlattételnek, csupán tájékoztató jellegűek. Amennyiben technikai okok miatt téves ár (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra) jelenik meg a honlapon, az Üzemeltető nem köteles a Szolgáltatást a hibás áron nyújtani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. A hisztamin.info weboldalán elérhető Szolgáltatások jogi védelme

A https://hisztamin.info/ Weboldalán megtalálható nyújtott Szolgáltatások, mind tartalmát tekintve, mind a szolgáltatásnyújtás menetét tekintve egyedi, az Üzemeltető Heiduk-Szabó Csilla egyéni vállalkozó egyedi terméke, Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.

Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, amennyiben olyan jogsértő magatartást tapasztal, amely akár jelen ÁSZF előírásait, vagy a 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról törvény rendelkezéseit sérti, vagy a rendelkezéseket rendszeresen be nem tartó Ügyfeleket ne szolgálja ki. Üzemeltetőnek joga van, ahhoz, hogy a törvénybe ütköző jogsértés észlelése esetén egyéb jogi úton érvényesítse jogait.

A weboldalon keresztül kapott tanács, tájékoztatók, tippek ötletek az Ügyfél csak saját felelősségére használhatja. A weboldal információi alapján orvosi vélemény, egészségi állapotra vonatkozó diagnózis felállítására nem kerül sor.

A Weboldalt használó Látogató, Ügyfél elfogadja jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Jogi tájékoztató elnevezésű dokumentum rendelkezéseit. 

 

 1. Elérhető szolgáltatások

A weboldalon elérhető szolgáltatások a honlap tetején található menüben találhatók. A nyújtott szolgáltatás típusai: Hisztaminkalauz, Hisztaminhack, Hisztaminhack klub előfizetés, Személyes konzultáció (kizárólag programrésztvevőknek), Ingyenesen letölthető formátumú tájékoztatók. A szolgáltatások általános leírásait a következő alpontok tartalmazzák. Az aktuálisan induló szolgáltatásokról a rendszeresen frissülő honlap tartalmaz részletes információkat.

3.1. Hisztaminkalauz

Ezen szolgáltatás esetében az Ügyfél egyszeri termék vásárlásával azonnali hozzáférést kap (pdf és e-book formájában) a Hisztaminkalauz keretében meghirdetett tartalmakhoz, 6 hónap időtartamra. Az EZT VÁLASZTOM feliratú zöld színű gombra kattintva vásárolható meg a szolgáltatás. Részletesen az ÁSZF 5.2. alpontjában található a megrendelés lépései.

3.2. Hisztaminhack klub

3.2.1. A Hisztaminhack szolgáltatást választó Ügyfél egy folyamatos, hosszabb időtaramú program keretében hozzáférést biztosító csomagot kap, mely előfizetéses formában működik. Az Ügyfélnek az előfizetéséhez igazodó egyéni belépéssel biztosít hozzáférést a Szolgáltató az előfizetés időtartama alatt. Időtartama folyamatos. A hozzáférési jogosultság kiterjed a videós és pdf-formátumú írásos tartalmakra melyek a megvásárolt időtartam alatt újabb tartalmakkal bővülnek a program során felmerülő és aktuális esetek kezeléséhez nyújthatnak segítséget. Az előfizetés felmondásával a programhoz való hozzáférés automatikusan megszűnik. Csatlakozás kizárólag a 8 hetes Hisztaminhack programban résztvevőknek lehetséges.

3.2.2. A Szolgáltatás megszüntetése: Az előfizetési rendszerben működő szolgáltatás megszüntethető az alábbiak szerint: a program megszüntetéséhez írásbeli LEMONDÁS szükséges. Lemondás esetén az Ügyfél 48 órával a havi díjfizetési kötelezettsége (fizetési határidő, megrendelési fordulónap) előtt élhet a szolgáltatás lemondásával. A lemondási szándékot a hello@hisztamin.info e-mail címre küldött elektronikus levéllel érvényesítheti. A határidőben beérkezett e-maileket az Üzemeltető kezeli és leállítja a Megrendelő hozzáférését, valamint a fizetési kötelezettségét. Amennyiben a lemondás NEM határidőben, vagyis a havi előfizetési fordulónapot megelőző 48 órát megelőzően érkezik be, abban az esetben a lemondás- a hozzáférés és a fizetési kötelezettség- a következő hónaptól érvényesül. Amennyiben a havi díj beszedése három egymást követő alkalommal meghiúsul a fizetési rendszerben, az előfizetés automatikusan megszűnik, a programhoz való hozzáférés továbbá nem vehető igénybe.

3.2.3. Az Üzemeltető a folyamatban levő szolgáltatások során a csoportokhoz újracsatlakozásra lehetőséget biztosít. A volt Megrendelő számára az újracsatlakozásra egyszer van lehetőség.

 

3.4. Hisztaminhack 8 hetes program

A program megalkotása, kialakítása Üzemeltető minden más tréningtől eltérő, egyéni munkájának terméke, mely egy zárt közösségben megvalósuló -vagyis ahhoz csak az Ügyféllel azonos jogosultságokkal rendelkező személyek férnek hozzá- online program. A programban résztvevő felek az Üzemeltető és a programot megrendelő Ügyfelek, ezektől kívülálló, harmadik személyek számára nem elérhető a program. A Hisztaminhack 8 hetes programhoz való csatlakozás menetéről az ÁSZF 5.5 alpontja tartalmaz részletes leírást.

A programhoz való csatlakozás feltétele egyrészről, hogy az Ügyfél rendelkezzen Facebook profillal, és technikai feltétele, hogy a Kajabi online kurzus programot használni tudja. Abban az estben, ha a Hisztaminhack programban részt venni kívánó Ügyfél, nem rendelkezik Facebook profillal lehetőség van a megrendelő Ügyfél személyétől eltérő másik személy Facebook profiljával történő csatlakozásra, ezzel kapcsolatos részletek egyéni megbeszélés és hozzájárulást tárgyát képezik Üzemeltető és megrendelő Ügyfél között.

A program előre meghirdetett időpontokban érhető el, előre felépített témakörökhöz kapcsolódik, amelyekhez a részvevők írásos és videós formátumban anyagot kapnak. A zárt csoportba való meghívókat a vásárlást követő 24 órán belül kapják meg a résztvevők.

A megvásárolt program (Szolgáltatás) 8 hét időtartamú, kizárólag a résztvevők számára elérhető zárt Facebook csoportban zajlik, kiegészítve élő kérdezz-felelek alkalmak előre megbeszélt időben történő alkalmazásával.

Programban résztvevő Ügyfelek számára lehetőségük van kérdésekeit feltenni. Az egyéni kérdések megválaszolására Facebook Messenger alkalmazáson keresztül NINCS lehetőség.

A program lezárásával a Résztvevők jogosulttá válnak arra egy zárt – harmadik személyek számára nem elérhető – közösség tagjai legyenek, akik a Hisztaminhack programot szintén elvégezték.

3.5. Személyes konzultáció

Személyes konzultáció kiválasztásával van lehetőség egyéni tanácsadásra. Üzemeltető által nyújtott egyéni tanácsra jelentkezik kizárólag elektronikus levél formátumban a hello@hisztamin.info elérhetőségen van lehetőség. Az egyéni tanácsadás díja a tanácsadás jellege, és annak gyakorisága miatt egyéni konzultáció során kerül meghatározásra a Felek között.

3.6. Ingyenesen letölthető formátumú tájékoztatók

Az Üzemeltető a weboldalra látogatók számára ingyenesen letölthető anyagokat tesz közzé. Ezek az anyagok A weboldal kezdőlap legalján a LETÖLTÉSEK menüpontra kattintással érhetők el az alábbi neveken: ÉLELMISZERTÁBLÁZAT, KERÜLENDŐ GYÓGYSZEREK, TÁPLÁLKOZÁSI ÉS TÜNETNAPLÓ, HISZTAMIN TOLERANCIA ÚTMUTATÓ, HÁZI PATIKA, ÚTRAVALÓ ÉTELEK, NYÁRI TIPPEK.

A 3. pontban felsorolt Szolgáltatások mindegyike a hisztamin.info Weboldalán megtekinthető, aktuális formában megismerhetők.

3.7. Szolgáltatások garanciális feltételei

Üzemeltető különös figyelemmel van Ügyfelei és az általa nyújtott Szolgáltatások minőségi működése iránt. Üzemeltető Ügyfelei elégedettségét maradéktalanul szem előtt tartja ezért széleskörben nyújt garanciát az általa meghirdetett és működtetett szolgáltatások tekintetében az alábbiak szerint:

3.7.1. Hisztaminkalauz szolgáltatás választása esetén, amely kiválasztásakor az Ügyfelet azonnali egyszeri fizetési kötelezettség terheli, 5 napos pénzvisszafizetés igényelhető, amennyiben a vásárolt tartalommal nem volt elégedett a Vevő.

3.7.2. Azok az Ügyfelek, akik a Hisztaminhack szolgáltatást vásárolják meg jogosulttá válnak a vásárlástól -regisztráció és fizetés időpontjától- számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a vásárolt szolgáltatási csomagtól függően, a szolgáltatási díj visszatértését vállalja az Üzemeltető, Szolgáltatást nyújtó.

 1. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, FIZETÉSI MÓDOK

4.1. A programokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség

A Felek kijelentik, hogy a Csatlakozom/Kosárba rakom/Csomag kiválaszt/ Ezt választom – minden esetben lila színű gomb –  lehetőség választása után a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályai alapján Szolgáltató és Ügyfél között érvényes szerződés jött létre, mely fizetési kötelezettséget teremt a Vevő, Ügyfél számára.

A weboldalon keresztül leadott megrendeléseket a SimplePay, illetve a Stripe.com szolgáltatás útján tudják Ügyfelek teljesíteni. Az Üzemeltető Ügyfelének lehetőséget biztosít egyösszegű vagy részletfizetési módon való kifizetésre.

 

4.2. SimplePay valamint STRIPE fizetés

4.2.1. E fent megnevezett fizetési lehetőségek mindegyike az interneten keresztül működő és történő fizetési lehetőség. Mindkét szolgáltatási forma ellenőrzött és az adatvédelmi irányelveknek megfelelő biztonságot nyújtó fizetési módot garantál felhasználói számára.

Amennyiben az Ügyfél a fizetési módok közül a SimplePay vagy a STRIPE fizetési mód alkalmazását választja abban az esetben a Weboldal átirányítja a SimplePay /STRIPE oldalra, ahol az Ügyfélnek azon fizetési oldal lépéseit kell követni, hogy a fizetési kötelezettségét teljesíteni tudja. A sikeres fizetés megtörténtét SimplePay/ STRIPE , mint Szolgáltató jelzi az Ügyfél részére.

Azt követően, miután a SimplePay/STRIPE szolgáltató Üzemeltető felé is jelezte a sikeres teljesítést, akkor az Üzemeltető 8 naptári napon belül a rendeléskor megadott elektronikus levelezési címre igazolja vissza a Megrendelést, csatolt elektronikus számlával, valamint azzal, hogy Megrendelő jogosulttá válik a kiválasztott programon részt venni.

4.2.2. Az Ügyfél, aki a Hisztaminhack szolgáltatást- mivel az egy előfizetése rendszerben működő szolgáltatás- veszi igénybe vásárlását STRIPE fizetési mód alkalmazásával köteles a havi szolgáltatási díjat rendezni. Ezen fizetési mód ad lehetőséget arra, hogy a megvásárolt szolgáltatási díj határidőben teljesítésre kerüljön az Üzemeltető, Szolgáltatást nyújtó részére.

4.3. Részletfizetés

4.3.1. Az Ügyfélnek lehetőséget biztosít Üzemeltető arra, hogy a Hisztamihack 8 hetes programon való részvételhez kapcsolódó fizetési kötelezettségét részletekben történő kifizetésekkel rendezhesse.

A Csatlakozom/Kosárba teszem/Ezt választom gombra kattintást követően két opció közül választhat az Ügyfél egyösszegű kifizetés, vagy a részletfizetés.  Részletfizetési opció választása esetében 2 havi részletekben történő fizetésekben teljesít az Ügyfél.

Ebben az esetben a fizetés ütemezése a következőképp alakul az első részlet a Csatlakozás/Kosárba rakom keletkezik, második részlet a program 4. hetében. Ettől eltérő részletekben történő fizetésre nincs mód.

Ügyfélnek tudomással kell rendelkezni, hogy amennyiben a részletfizetési opciót választja, akkor is érvényesek a 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet szabályai, miszerint Szolgáltató és Ügyfél között érvényes szerződés jött létre, mely fizetési kötelezettséget teremt a Vevő, Ügyfél számára. Üzemeltető biztosítja 14 napos elállási jogi jogosultságot a részletfizetésre is. Amennyiben 14 nap letelt akkor a további teljes díjhátralékkal tartozik az Ügyfél Üzemeltető felé.

4.4. Számla

Üzemeltető számláját az általa használt hivatalos számlázóprogramon keresztül állítja ki, mely számla Alanyi Adómentes összeget tartalmaz. A számlázó programon keresztül az aktuális díjbekérőt elektronikus formátumban küldi meg Ügyfelének az Üzemeltető.

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK LÉPÉSEI

5.1 Programokhoz csatlakozás menete:

A https://hisztamin.info/ weboldal megnyitásával a kezdőlapon található FŐMENÜ – mobilos nézetben 3 párhuzamos vonal jelölésű- pontra kattintással látható lenyitható menüpont. Ezen ponton belül az Érdeklődőnek lehetősége van megtalálni a számára legmegfelelőbb szolgáltatást.

Az Üzemeltető szolgáltatásai közül választható a HISZTAMINKALAUZ, HISZTAMINHACK program. A Szolgáltatások akkor rendelhetők meg amennyiben aktívak, vagyis arra jelentkezni lehet. Nem rendelhetők meg, amennyiben a Weboldalon a Csoport jelenleg zárva felirat olvasható. Nincs lehetőség a már elindult programokhoz való becsatlakozásra.

A Megrendelő igényei szerint választ szolgáltatást. Minden esetben az oldal utasításainak megfelelően a CSOMAG KIVÁLASZTÁS- lila gomb- kattintással jut tovább a megrendelési fázisba az Érdeklődő. Ekkor a kötelező regisztrációs adatok megadásával, kitöltésével, illetve a fizetési mód kiválasztásával, majd a fizetés teljesítésével teljesül a Megrendelés, és értesül a szolgáltatás vásárlásáról az Üzemeltető, kivéve a banki átutalás esetében, mely jelen ÁSZF 4.2. pontja szerint teljesül.

5.2. A HISZTAMINKALAUZ szolgáltatás egy egyszeri szolgáltatás megvásárlását jelenti, leírása a Weboldalon részletesen megismerhető. EZT VÁLASZTOM feliratú gombra kattintással kezdődik a Megrendelése, és ezt követően a Megrendelési adatok kitöltésével és Fizetési módok kiválasztásával történik a Megrendelés teljesítése az Ügyfél által. Ezt követően 6 hónapig biztosít szolgáltatás hozzáférést a program tartalmához.

5.3. HISZTAMINHACK megnevezésű szolgáltatás egy 8 hetes program. Időtartama 8 hét, a csatlakozás időszakosan lehetséges. Megrendelés Weboldalon található két formában lehetséges: egy összegben való fizetéssel, vagy részletfizetéssel. A Hisztaminhack 8 hetes program videó anyagaihoz való hozzáférés 185 napig biztosított.

5.4. Jelen ÁSZF 5.2. valamint az 5.3. pontjában foglalt szolgáltatások választása esetén a programokba belépéshez szükséges a Megrendelő regisztrációja. A regisztráció biztosítja az Ügyfél egyéni belépését, hozzáférését, konzultációját a program során. A regisztráció során a fizetési adatok is megadásra kerülnek, így teljesíthető a kiválasztott fizetés teljesítése és válik a Megrendelő Belépés-e lehetségessé. A Belépés alkalmával elérhetők a megvásárolt tartalmak: írásos formában, valamint videók formájában.

A programok során hozzáférhető videók megtekintései a GDPR Rendeletnek megfelelően könyvelésre kerülnek.

5.5. Amennyiben a HISZTAMINHACK, illetve a HISZTAMINKALAUZ aktív, vagyis kattintható a programhoz csatlakozni kívánó Ügyfél kattintásával kiválasztja és a Csatlakozom/Ezt választom gombra kattintva elindítja a programhoz csatlakozását, a megrendelést. Mindkét szolgáltatás a Weboldalon előre meghirdetett időpontban indul.

Ezt követően az oldal a termékoldalra viszi a felhasználót, ahol a Kosárba teszem fület kiválasztva léphet az Ügyfél a Fizetési formátum kiválasztásához. Két opció közül kell választani egyösszegű kifizetés, vagy részletfizetés (3 részletben történő kifizetést jelent).

A fizetés teljesítésének formáját követően Ügyfél kattintással kiválasztja, milyen fizetési módon (banki átutalás, Simplepay, Stripe alkalmazás) szerint kívánja teljesíteni a szolgáltatási díjat.

A szolgáltatási díj Üzemeltető felé történt igazolt teljesítést követően az Üzemeltető elektronikus levél (email) formátumban visszaigazolja a részvételt, csatolja a kiállított számlát, és tájékoztatást ad Ügyfelének a program megkezdésének pontos módjáról, idejéről, és megad minden olyan egyéb tájékoztatást, hogy Ügyfele a megvásárolt szolgáltatást használni, alkalmazni tudja.

5.5.2. Fontos: előfordulhat, hogy bizonyos elektronikus levelezés beállítások miatt a visszaigazoló e-mail a Promóciók vagy Spam mappába érkezik, így érdemes ezeket is ellenőrizni.

Fontos, hogy a Szolgáltatás elérhetőségét csak a megrendelés feldolgozásakor tudjuk ellenőrizni. Amennyiben a Szolgáltatás nincs megfelelő már nem elérhető úgy a megrendelést követően munkatársunk telefonon vagy e-mailben felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel.

5.5.3. Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 8 naptári napon belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél általi megrendelés alkalmával megadott adatokat tartalmazó számlát -csatolt dokumentum formátumban-, valamint a megrendelt Szolgáltatáshoz tartozó szükséges tájékoztatást.

A visszaigazolás Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.6. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a Szolgáltatás megrendelés leadására. A szolgáltató legkésőbb az Ön megrendelésének teljesítését követő 8 naptári napon belül visszaigazolja a megrendelést.  A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató felé a fizetés teljesült. 

5.7. Az ÁSZF fenti 1. pontjában részletezett esetekben az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el a Szolgáltatás megrendelését, ebben az esetben a teljesített kifizetést az Ügyfél számára Üzemeltető haladéktalanul visszatéríti.

 1. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA, MÓDJA, JOGKÖVETKEZMÉNYEI

Jelen ÁSZF hatálya alatt álló Felek vonatkozásában a 45/2014. (II.26.) számú Kormányrendelet alábbi rendelkezései alkalmazandók:

 • § 8. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét;
 • § 9. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
 • § 10. távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
 • § 11. távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
 • § (1) Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén a vállalkozás a 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást a fogyasztóval papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón közli. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatást olvasható módon, világos és közérthető nyelven kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. (2) A szerződéskötést követően a vállalkozás átadja a fogyasztónak az aláírt szerződés másolatát, vagy a szerződéskötést papíron vagy – a fogyasztó beleegyezése esetén – más tartós adathordozón visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a fogyasztónak a 29. § (1) bekezdés m) pontja szerint adott nyilatkozatát.

 

6.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

Mi az az elállási jog? Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőségünk a termék megvizsgálására és kipróbálására, továbbá, hogy kizárólag az eladó által egyoldalúan meghatározott információkra támaszkodhatunk a vásárlás előtt.

Mely időponttól gyakorolhatjuk elállási jogunkat? Termék (például könyv, elektronikai cikkek stb.) megrendelése esetén a termék átvételétől (több termék rendelése vagy több darabból álló termék esetében az utolsó termék/darab átvételétől), míg szolgáltatás igénybevétele (például interneten közzétett apróhirdetés, interneten megrendelt kábeltelevízió előfizetés) esetén a szerződéskötés után kezdődik az elállási határidő.

Milyen időtartamon belül gyakorolhatjuk elállási jogunkat? A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. Természetesen a 14 napos határidő alatt bármikor elállhatunk a szerződéstől, de a jóhiszeműség és a tisztesség általános követelménye szerint a termék átvételét követően, annak felpróbálása, kipróbálása, megvizsgálása és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáról történő megbizonyosodás után haladéktalanul döntsünk a termék megtartásáról vagy esetleges visszaküldéséről. Ha nem így járunk el, meg kell fizetnünk az okozott értékcsökkenést.

Milyen formában kell közölnünk a szerződéstől való elállásunkat az eladóval? Elállási szándékunkat szóban (telefonon), postai úton (célszerű tértivevényes levélben), e-mailben, valamint a vonatkozó Korm. rendelet mellékletében szereplő nyilatkozatminta felhasználásával is kifejezésre juttathatjuk, akkor is, ha a kereskedő az elállási jog gyakorlásának valamelyik formáját a honlapon közzétett általános szerződési feltételekben kizárja. Amennyiben a vállalkozás lehetővé teszi számunkra, hogy az elállási szándékunkat a honlapján keresztül is bejelenthetjük (pl. online bejelentő nyomtatvány segítségével), akkor ebben az esetben a vállalkozás köteles tartós adathordozón (pl. e-mail útján) haladéktalanul visszaigazolni a nyilatkozatunk megérkezését. Az utólagos bizonyíthatóság érdekében javasolt, hogy elállási nyilatkozatunkat elsősorban az eladónak a webáruház honlapján közzétett e-mail címére küldjük el. Természetesen, amennyiben a vállalkozás rendelkezik üzlethelyiséggel vagy vevőszolgálattal, elállási nyilatkozatunkat személyesen is átadhatjuk és az eladóval igazolt módon átvetethetjük. Az elállási nyilatkozatunkban mindenképpen utaljunk arra, hogy a hatályos jogszabályok által biztosított, az internetes kereskedelemben is irányadó indokolás nélküli elállási jogunkat (és nem például a hibás teljesítéssel összefüggő szavatossági vagy jótállási jogainkat) gyakoroljuk.

Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás? Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a fogyasztó köteles a terméket saját költségén visszajuttatni az eladó részére, kivéve, ha az eladó vállalta e költség viselését, az eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, visszatéríteni. Amennyiben azonban a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő, drágább kiszállítási módot (pl: expressz kiszállítás) választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget.

Hogyan történik a fogyasztónak visszajáró összeg kifizetése? A vállalkozás a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszafizetni az összeget, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett abba, hogy a visszatérítéshez a vállalkozás más fizetési módot alkalmazzon. Fontos azonban tudni, ebből adódóan a fogyasztót semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Mi az a felmondási jog? Amennyiben megrendelést követően a vállalkozást kifejezetten arra kérjük, hogy a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés teljesítését még a tizennégy napos elállási hatásidő lejárta előtt kezdje meg, és ezt követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót nem elállási jog, hanem felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a már teljesített szolgáltatás értékétől függően a kifizetett összeg arányos részét vagyunk jogosultak visszakérni. A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így az általunk kifizetett összegnek csak arányos részét vagyunk jogosultak visszakérni, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból a vállalkozás.

A szolgáltatóval történő elszámolás során a szolgáltatás teljes (adóval növelt) díját kell alapul venni, amelyet a már igénybe vett szolgáltatás mértékéhez kell viszonyítani. Ha azonban bizonyítani tudjuk, hogy az alapként így megállapított összeg túl magas, akkor az arányos összeget a teljesített szolgáltatás piaci értéke alapján kell kiszámítani (a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni). Lényeges, hogy vita esetén minket terhel annak bizonyítása, hogy felmondási jogunkat a jogszabály előírásainak megfelelően gyakoroltuk.

A felmondási jogunkat is elveszítjük, ha a szolgáltatás egészét teljesítette a vállalkozás.

6.2. A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. b) a terméknek,
 3. c) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

6.3. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy jelen ÁSZF mellékletét képező (I. számú melléklet) letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

 

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot az alábbi elérhetőségre szíveskedjenek eljuttatni:

Címzett: Heiduk-Szabó Csilla Egyéni vállalkozó részére

Cím:9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 26.

Email: hello@hisztamin.info

 

6.4. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Az Szolgáltató a Vevő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni.

 

6.5. Az elállási jog gyakorlásának részletszabályai 

A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, valamint 45/2014. (II. 26.) számú Kormány rendelet rendelkezései alapján a fogyasztónak minősülő vevő az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A jogszabályi előírásokon túl, a Szolgáltató az termék, szolgáltatás átvételét követő 14. naptári napig biztosítja a vásárlástól való elállást.

A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a Szolgáltatás nyújtás megkezdődik.  Amennyiben a nyújtott Szolgáltatás nem azt kapja az Ügyfél, amiről a Weboldalon tájékoztatást kapott, akkor élhet elállási jogával a megkezdéstől számított 14. nap végig.

Az Ügyfél jelen ÁSZF Impresszumában feltűntetett elérhetőségeken keresztül élhet, valamint 1. számú mellékletben megtalálható Elállási jog.  

A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát. 

Amennyiben az elállás jogán Ügyfél határidőn belül élt, vagyis megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás díját a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, az elállási joggal való nyilatkozat befogadását követő 10 banki napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére az előzetesen megadott számlaszámra.

 

6.6. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.

A 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

 

Az Üzemeltető kifejezetten felhívja az Ügyfél megrendelő figyelmét, arra, hogy Üzemeltető tevékenysége az általa nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés m) pontja alá tartozik, így az Ügyfelet az elállási jog gyakorlása nem illeti meg.

 

Üzemeltető felelősséget érez az Ügyfeli iránt, ezért biztosítja számukra a már megrendelt Szolgáltatástól való elállás. Ügyfél általi – indokolás nélküli- elállásra a létrejött szerződés megkötésének napjától számított 14. napig van lehetőség.

 

6.7.  Az Üzemeltető Megrendelői számára nyújtott szolgáltatásai vonatkozásában garanciát nyújt a jelen ÁSZF 3.7. pontban leírt formában és feltételek megvalósulása mellett.

 

 1. Kellékszavatossági igények

Kellékszavatosság körében a 45/2014. (II.26.) számú Kormány rendelet III. számú melléklete alapján az alábbi tájékoztatást adjuk Ügyfeleink részére:

Ügyfél az Üzemeltető hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Az Ügyfél Üzemeltetővel szemben hibás teljesítésért kérheti a hibás teljesítés kijavítását, mely érdekében Üzemeltető legkésőbb 3 naptári napon belül intézkedik. Amennyiben Üzemeltető nem javítja ki a hibát, akkor a hibásan teljesített szolgáltatásért fizetett díj visszajár az Ügyfélnek.

Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni Üzemeltetővel. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényeit Ügyfél már nem érvényesítheti.

Ügyfél Üzemeltetővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ügyfél igazolja, hogy a szolgáltatást az Üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a bizonyítási teher megfordul, így az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

8.1. A https://hisztamin.info/ weboldal Üzemeltetője tiszteletben tartja Ügyfelei személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy különös figyelmet fordítunk Ügyfeleink információs önrendelkezési jogára. Ennek szellemében a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeljük. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó adatkezelési tájékoztató a weboldalon az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban pont alatt található.

8.2. Adatkezelő adatai

Heiduk-Szabó Csilla e.v., mint a https://hisztamin.info/ honlap üzemeltetője

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 26.

Nyilvántartási száma: 55459710

Statisztikai számjele: 56768585-96-04-231-08

Adószám: 56768585-1-28

E-mail: hello@hisztamin.info

 

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A Szolgáltató rendszere az oldalra Látogatók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze az általuk a rendeléskor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Az oldalon található Szolgáltatásokról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

9.1. Jog, Bíróság kikötése, egyéb feltételek,

Jelen ÁSZF alapján a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar hatályos jogszabályok alkalmazandók. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 2013.évi V. törvény a Polgári törvénykönyv, fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) kormányrendelet, valamint az weboldalon olvasható tartalmak vonatkozásában az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról rendelkezései az irányadók.

Felek kijelentik, hogy a köztük esetlegesen felmerülő viták rendezésére az Üzemeltető székhelye szerint illetékes Mosonmagyaróvári Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék illetékességét kikötik.

9.2. Panaszkezelés rendje (A fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetén)

A Szolgáltató tevékenységét érintő panaszok kezelését rövid elektronikus levelezés formátumban az hello@hisztamin.hu levelezési címen. Mivel az Üzemeltető fontosnak tartja az Ügyfél érdekeit minden megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül elektronikusan választ küld. 

Felek szem előtt tartják, hogy az esetlegesen felmerülő vitáikat békés úton, egymás közt legalább két alkalommal 60 napon belül rendezni próbálják, és mindaddig egyéb törvényes úton nem érvényesítik igényeiket egymással szemben.  

A panaszkezelés módjai: szóban, írásban, vagy elektronikus levelezés formájában történhet a 6.3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

Ügyfél a Üzemeltető tevékenységével kapcsolatban panaszt terjeszthet elő a Szolgáltatónál a Szolgáltató fenti elérhetőségeinek bármelyikén.

 • Szóbeli panasz

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal kivizsgálja és orvosolja. Amennyiben Szolgáltatónak nincs lehetősége arra, hogy a szóbeli panaszt azonnal kivizsgálja és orvosolja, akkor jegyzőkönyvet vesz fel és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát felvett szóbeli panasz esetén helyben átadja a Vevőnek. Szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyv másolati példányát a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 • Írásbeli, elektronikus levél formában küldött panasz

Szolgáltató a panaszt haladéktalanul, de legfeljebb 15 naptári napon belül kivizsgálja. Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményét írásban közli a Ügyféllel a panasz megtételét követő legfeljebb 30 naptári napon belül. A 30 napos határidőt Szolgáltató megtartottnak tekinti, amennyiben az írásbeli válasz megküldése a panasz megtételétől számított 30. napon megtörténik.

Amennyiben az Ügyfél panasza elutasításra kerül, akkor Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja Ügyfelet.

9.3. Fogyasztókat megillető további vitarendezési lehetőségek

9.3.1. Panasztételi lehetőség a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.

9.3.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

A szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 linken elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 1 488 2131

Faxszám: +36 1 488 21 86

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei:

 levelezési cím: 1525 Budapest, Pf., 75.

E-mail cím: info@nmhh.hu

 

9.4. Szerzői jogok

A weboldalon található minden kiírt, közzétett képek, megfogalmazott szövegek egyediek, így azok szerzői jogi műnek minősül, ezért védelem alatt állnak. A szerzői jogi védelem alatt álló tartalmak felhasználása – a hivatkozás kivételével- kizárólag az Üzemeltető írásos hozzájárulásával lehetséges. 

A weboldalon és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldal, vagyis a https://hisztamin.info/weboldalra való hivatkozás feltűntetésével lehet.

Tilos a weboldal tartalmának vagy egyes részeinek adaptációja, visszafejtése, vagy olyan alkalmazás használata, amellyel a hisztamin.info weblap, vagy bármely része módosítható.

A szolgáltatással kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat bővebb felvilágosítást: hello@hisztamin.info

Korábbi Hisztamin.info Általános szerződési feltételek

I.számú melléklet

NYILATKOZAT VEVŐI ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁHOZ

Pdf dokumentum letöltése

 

II. számú melléklet

JOGI TÁJÉKOZTATÁS

Heiduk-Szabó Csilla, mint a hisztamin.info weboldal Üzemeltetője kijelentem, hogy a 55459710 nyilvántartási számon jegyzett egyéni vállalkozás működéséhez szükséges mindennemű végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezem. Szakképzettségemnek megfelelően annak keretein belül végzem tevékenységemet. Az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában a 185220 alapnyilvántartási számon, Szabó Csilla néven lekérdezhetőek a Magyarországon szerzett egészségügyi szakképesítéseim. Egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyem azonosító száma: 000962

Felhívom a weboldalamra látogató Tisztelt Felhasználó figyelmét, hogy a honlapon talált tájékoztatók, ismeret- és tudásanyagok a tanulmányaim, kutatások és tapasztalatok alapján épülnek össze.

Tájékoztatom az Ügyfeleket, hogy orvosi és szakorvosi diagnosztika felállítására jogosultsággal nem rendelkezem. Az Ügyfeleim egészségi állapotáért, szükséges orvosi segítség igénybevételéért felelősséggel nem tartozom.

A Weboldalt használók kijelentik, hogy a https://hisztamin.info/ weboldalon fellelhető és a weboldalon keresztül egyénileg kapott információkat, ötletet, tippet, tanácsot saját felelősségük tudatában, saját belátásuk szerint alkalmazzák. Az egészségi állapotukra vonatkozó szakorvosi diagnosztika felállítására a weboldal és az üzemeltetőtől kapott információk nem alkalmasak.

Az Üzemeltető minden az Ügyféltől kapott információt bizalmasan kezel, különös tekintettel arra, hogy harmadik személyek számára az információk ne legyenek megismerhetők, az Ügyfél ne legyen beazonosítható.

 

Szerzői jogok

Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a https://hisztamin.info/ weboldal tartalma az SZTNH által nyilvántartott, illetve ezen név alatt használt közösségi média oldalakon (az általa használt Facebook és Instagram oldalak) olvasható tartalmak az 1999. évi LXXVI. törvény 1.§ (1) és (3). bekezdések rendelkezései alapján szerzői jogi műnek minősül, szerzői védelem alatt állnak. A weboldalon megjelent tartalmak vagy azok részének felhasználására (többszörözése, letöltése, terjesztése, nyilvánosságra hozatala, tovább közvetítése) a szerző, a forrás megjelölése nélkül kizárólag az Üzemeltető jogosult.

A weboldal, oldalak tartalmának bármilyen felhasználása engedélyhez kötött. Engedély kizárólag Heiduk-Szabó Csilla Üzemeltető adhat írásban.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja. 

A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után, amely során az Üzemeltető az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe vesz.